Långviksmon Cement som drivs av Gerhard Sjökvist, är ett känt namn inom byggkretsar. Sedan 60-talet har fabriken levererat betong & bygg-relateratade produkter och tjänster. Huvudinriktningen för verksamheten kan delas in i områdena industri & bygg, transporter, fritidsprodukter, och markarbete & underhåll. Bland produkterna finns fabriksbetong, prefabricerade betongprodukter, som brunnsringar, 3-kammarbrunnar och betonghålsten. Tillsammans med våra samarbetspartners inom bygg, tar vi på oss nästan vilka uppdrag som helst, stora som små. Det breda kunnandet, flexibiliteten, kunden i centrum, prisvärda produkter, och lyckade projekt, har gett företaget ett gott renommé.

"Affärsområden">>>.